Autoškola Trans Žamberk - Školení řidičů

Pokud je součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vzniká dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. povinnost pro:

  1. Zaměstnavatele – zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce ....dále dle § 103 odst. 2 zákoníku práce.
  2. Zaměstnance - zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření svých znalostí... podle § 106 odst. 4 písm.a) zákoníku práce.
Školení může probíhat v prostorách Vaší firmy nebo v zázemí naší autoškoly.

CENA: Aktuální ceny školení vám sdělí naše autoškola na tel: 603 769 235